Haakon Lie det for 5 år siden!

Posted On av tjensrud  30. november, 2010

Comments Dropped Kommentarer (0)

Byråd Sylvi Listhaug (Frp) sier nå hun skal rydde opp og få bydelene i Oslo til å fjerne tidtakingen i hjemmetjenesten. Det høres jo flott ut, men hun glemmer å fortelle at det er henne eget systemet hun skal rydde opp i. Hun og Frp har stått i front for å skape et marked innen  hjemmetjenestene, slik at ulike leverandører skal kunne tilby sine tjenester. For å få dette systemet til å fungere er de avhengig av å ta tiden.

Haakon Lie sa fra om stoppeklokkeomsorgen i VG allerede i 2005. Han pekte på det samme som nå er framme i media. I mellomtiden har ikke Listhaug gjort noe for å få bort skjemaer og stoppeklokke. Men når media igjen setter søkelys på problemet, så skal Listhaug ta tak i problemet… Ja, den som lever får se…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Dårliger eldreomsorg med Frp

Posted On av tjensrud  16. november, 2010

Comments Dropped Kommentarer (2)

Frp overtok ansvaret for eldreomsorgen i Oslo i 2003. Siden har det blitt 430 færre sykehjemsplasser.

I Dagsavisen (8/11) viser byråd Sylvi Listhaug (Frp) at hun er utstyrt med frekkhetens nådegave. Hun har selv hatt ansvaret for Oslos eldreomsorg i snart 5 år, allikevel legger hun skylden for dårlig eldreomsorg i Oslo på Arbeiderpartiet.

Etter at Frp overtok ansvaret for hovedstadens eldreomsorg i 2003 har det blitt 430 færre sykehjemsplasser. Mange eldre mennesker i Oslo opplever at de ikke får sykehjemsplass selv om de åpenbart har behov for det. Ansvaret ligger hos eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp).

Når Listhaug mener problemet er at bydelene som styres av Ap/SV ikke er for strenge i sin tildeling, er det å snu saken på hode. Man kan like godt si at tre av de fem bydelene som har lavest avslagsprosent styres av Ap/SV, men det er ikke poenger. Poenget er at bydelene mangler penger – ikke vilje, til å til å prioritere eldreomsorg.

Bydelene har måttet kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne på grunn av for små bevilgninger fra bystyreflertallet. I år ligger det an til at bydelene samlet vil få et underskudd på 90 millioner. Når byrådet (Høyre og Frp) legger opp til å kutte bydelenes budsjetter med hele 215 millioner neste år, så blir situasjonen ennå vanskeligere. Trolig vil flere bydeler komme i en situasjon der de må kutte i lovpålagte tjenester (sykehjem og barnevern) for å få budsjettet til å gå i balanse. 

Ytterligere kutt vil bety at terskelen for å få sykehjemsplass vil bli ennå høyere. Dette mener Arbeiderpartiet er uverdig og helt uakseptabelt. Vi vil derfor igjen foreslå å gi mer penger til bydelene.     

Det er heller ikke slik at den rødgrønne regjeringen har vært noen ulykke for Oslo. Sannheten er at fordi regjeringen har gitt mer til kommunene, har også Oslo fått mer. Bare i år vil Oslo få over tre milliarder mer enn nivået det siste året med borgerlig regjering. I løpet av de fire årene Erna Solberg var kommunalminister gikk Oslo kommunes frie inntekter ned med 414 millioner.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Historiens dyreste luftslott

Posted On av tjensrud  1. november, 2010

Comments Dropped Kommentarer (10)

Bystyret har igjen behandlet sykehjemsskandalen i Spania. Grunnlaget denne gangen var en rapport fra Kommunerevisjonen. Selve sykehjemsprosjektet i Spania, som startet som en god idè om å gi et bedre tilbud til kommunens eldre, har blitt en eneste stor fjasko. Det er igjen tvil om at i denne saken har det som kunne gå galt – gått galt.

-         En landbrukstomt ble kjøpt, uten at man var sikker på at den kunne omreguleres.

-         Kommunens tomtekjøp var basert på muntlige avtaler med en varaordfører i Altea

-         Oslo kommune ga mange tvetydig beskjeder til myndighetene i Altea når det gjaldt lokale arbeidsplasser og   mulige gjenytelser fra Oslo kommune.

-         Det har vært årlig oppfølging av inngåtte kontrakter

-         Mangelfull økonomirapportering

-         Uklare ansvarsforhold

-         Brudd på anskaffelsesreglementet

-         Brudd med kommunens rettsinstruks

-         Misvisende informasjon til bystyret og offentligheten

-         Feilinformasjon til bystyret

Ordtaket ”aldri så galt at det ikke er godt for noe” kan man bruke om de flest situasjoner i livet og politikken. Eksempelvis når det gjelder Holmenkollenoverskridelsen kan vi si at det ble da i alle fall en fin bakke og vi får et bra VM. Når det gjelder den såkalte Langemyrsaken i Omsorgsbygg, kan vi si at man i alle fall i ettertid har fått ryddet opp i måten kommunen inngår kontrakter og følger dem opp.

Men når det gjelder Frp-byrådets sykehjemsprosjekt er det ikke mulig å si at det har vært godt for noe som helst…

-         Eldreomsorgen har ikke blitt bedre

-         Og det finnes ingen resultater å vise til.

-         Det er sløst bort 35 millioner av fellesskapets penger

Frps prestisjeprosjekt – ble til historiens dyreste luftslott.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hagen som snorklipper?

Posted On av tjensrud  14. september, 2010

Comments Dropped Kommentarer (0)

Carl I. Hagen (Frp) vil bli ordfører i Oslo. Om Hagen er flinkere til å klippe snorer, holde mottagelser og lede møter enn Fabian Stang (H), håper jeg vi aldri får vite. Men Frp styrer allerede politikken i hovedstaden.

I Dagbladet 11. september skriver Carl I Hagen hvordan han om hvordan Oslo vil bli hvis Frp får styre i ti år. Han har åpenbart glemt at Frp allerede har sittet i byråd i syv år. De har i tillegg vært med i flertallet som har vedtatt budsjettet for byen de siste 13 årene.  Dermed vil trolig ikke byens befolkning merke stor endring hvis Hagen skulle overta ordførerkjedet.

Er du misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo, tilbudet til byens rusmisbrukere eller at barn ikke får delta i SFO nytter det ikke å bytte ut Stang med Hagen. Da trengs det et nytt byråd som fører en annen politikk. Arbeiderpartiet og SV står klare til å overta.

Siden Frp i 2003 overtok ansvaret for eldreomsorgen har Oslo fått 430 færre sykehjemsplasser. Terskelen for å få sykehjemsplass har blitt høyere. Mange sykehjem er allerede konkurranseutsatt, uten at det har ført til økt valgfrihet eller flere plasser. Men lavtlønte kvinner har fått dårligere pensjon for å finansiere profitten til de kommersielle firmaene.

Oslos rusmisbrukere har de siste 15 – 20 årene blitt jaget fra sted til sted. Det har ikke ført til færre rusmisbrukere, mindre rekruttering eller større trygghet. Allikevel støtter Frp politiets siste aksjon, der de til og med hjelpeorganisasjoner som deler ut rent brukerutstyr og sprøyter ble jagd.  I fjor Frp-byrådet å legge ned sprøyterommet, men ble heldigvis avvist av bystyret. Arbeiderpartiet vil gjøre sprøyterommet døgnåpent, gjenåpne sprøyteutdelingen i Tollbugata på dagtid og gjøre feltpleiestasjoner og sprøyteutdelinger tilgjengelig over hele byen.

Hagen sier i kronikken at han ønsker en harmonisk og kunnskapsrik by. Det er fint men hva er hans virkemiddeler?  Ønsker Frp at barn med minoritetsbakgrunn skal delta i SFO/Aktivitetsskolen? Ønsker Frp at barn skal få mulighet til å lære seg norsk? Da er oppfølgingsspørsmålet hvordan?

Vi ser at mange barn ikke går i SFO fordi foreldrene ikke har råd. På enkelte skoler øst i Oslo er deltagelsen på SFO langt under 50 prosent, mens den i vest med lav innvandrerandel er oppe i 90 – 95 prosent. Arbeiderpartiet og SV har foreslått gratis SFO for familier med lav inntekt. Dette har Frp og Høyre stemt i mot.
           
Arbeiderpartiet har også foreslått å justere skolegrenser i områder der det er mange minoritetsspråklige. Heller ikke dette konkrete forslaget for å bedre integreringen er Frp for. Regjeringen har sørget for at enkelte bydeler i Oslo kan tilby gratis kjernetid i barnehagene for alle femåringer, med svært gode resultater.  Frp er imot dette. Forstå det den som kan.

Kanskje blir skillene i Oslopolitikken klarere med Hagen som Frps toppfigurer, men valget handler ikke først og fremst om hvem som skal være ordfører. Det handler om hvilken politikk som skal føres etter valget 12. september 2011.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Skal byråden selge huset sitt?

Posted On av tjensrud  9. september, 2010

Comments Dropped Kommentarer (3)

Høyre og Frp ønsker å gjøre OPS (Offentlig privat samarbeid) til hovedregel ved nye investeringer i Oslo kommune. Men særlig fornuftig er det ikke av kommunen å selge skoler, sykehjem el.l. til private for så å forplikte seg til å leie de samme byggene i 20-30 år.  Ingen gjør det slik med sin egen leilighet.

Finansbyråd Kristin Vinje (H) har uttalt at det ikke er penger som er den primære grunnen for OPS, men raskere ferdigstilling, større vedlikeholdssikkerhet, risikofordeling og mindre offentlig byråkrati. Med andre ord argumenterer hun for at Oslo kommune er svært dårlig drevet av Høyre- og Frp- byrådet. 

Hvis kommunen har behov for å bygge, men mangler investeringsmidler og får dårlige lånebetingelser, kan OPS være en løsning. Men slik er ikke situasjonen for Oslo kommune. Dessuten sier Vinje sier til DN 23. juli at man IKKE skal sette i gang flere investeringer selv om man går over til OPS.

Vinje har rett i at Oslo kommune under Høyre og Frps ledelse har hatt svært dårlig gjennomføringsevne og mange budsjettoverskridelser de siste årene. Men etter Flexus, IKT-skandalen, Holmenkollen og sykehjem i Spania, hevder byrådet at de har laget et nytt kvalitetssikringssystem for investeringer. Hvis vedlikeholdssikkerhet er et argument for OPS betyr det at man ønsker å forplikte fremtidige bystyrer til å bruke penger på vedlikehold av byggene, uavhengig av kommunens økonomi og andre utfordringer.               
               
At det skal bli mindre byråkrati av at man inngår OPS er en ganske ubegrunnet påstand. Å hevde at OPS fører til risikofordeling er helt feil. Kommunen forplikter seg til å dekke investeringskostnadene, driftskostnadene og fortjenesten for den privat utbygger i en 20 – 30 års periode. Det binder driftsbudsjettene og skaper en skjult gjeld, noe som også er Torry-regjeringens argument for å gå bort fra OPS i Storbritannia.

Når Oslo Arbeiderparti er negative til OPS som hovedregel i Oslo, er det ikke fordi vi ikke ønsker å benytte oss av private, men fordi det er dårlig butikk for kommunen. Det er og bør være private entreprenører og ikke kommunalt ansatte som faktisk bygger skoler, sykehjem og barnehager i Oslo. Men for oss er det viktig at det er kommune som styrer prosjektene og som eier byggene. 

Særlig lite ufornuftig er det av kommunen å selge skoler, sykehjem el.l. til private for så å forplikte seg til å leie de samme byggene i 20-30 år. Det tror jeg de fleste forstår, hvis de tenker på samme måte når de er på rådhuset, som de gjør privat. Men den dagen Kristin Vinje selger huset sitt til Olav Thon og inngår en forpliktende leieavtale på 20 år, så lover jeg å tenke gjennom mitt standpunkt på nytt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Neste side »
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00